foto "Droom groot, begin klein. Maar vooral, begin." Simon Sinek

Een organisatie is voortdurend in beweging.

Sommige episodes zijn lastiger dan andere en dan volstaan organische aanpassingen of de gebruikelijke werkwijzes niet.

Dan is er nood aan een doordacht traject dat vertrekt van het nu en waarin het nieuwe niet alleen vorm krijgt maar ook duurzaam geïntegreerd wordt.

Dat is geen rechte weg van A naar B. Het is een dynamisch gebeuren, met feedbackloops, op koers én even verdwalen, hoop én twijfel, enthousiasme én weerstand, snelheid én vertragen, consolideren én experimenteren, … Het vraagt om te kunnen bijsturen onderweg zonder de finaliteit uit oog te verliezen.

Als externe organisatiecoach kan ik je daarin ondersteunen.

Een traject met zorg voor mens en resultaat
 • er komt een nieuwe beleidscyclus aan
 • de missie en visie zijn niet meer actueel
 • we krijgen het werk niet meer gedaan, er moet iets gebeuren
 • de doelgroep haakt af
 • we hebben een vernieuwde missie maar krijgen die niet doorvertaald in de praktijk
 • we willen meer verantwoordelijkheid bij onze teams en medewerkers leggen
 • we willen onze waarden sterker doen leven in de praktijk
 • we willen meer kruisbestuiving
 • we willen een experiment opzetten
 • we voelen dat er iets sputtert maar kunnen er de vinger niet op leggen
 • ...

Kortom, je wil iets veranderen, groot of klein. Waarom, hoe en wat is nog niet helemaal helder. Je bent erover aan het nadenken of je zit al in de uitvoering. Of een verandering zich aandient, uit goesting of noodzaak, heel groot of eerder klein is, het vraagt altijd een doordachte aanpak want het vergt veel van mensen.

Als organisatiecoach kan ik je ondersteunen om tot duurzame verandering te komen door samen een traject uit te werken waar er aandacht is voor mens en resultaat.

foto
Als organisatiecoach kan ik je daar op verschillende manieren en op verschillende momenten bij ondersteunen:
 • het helder krijgen van het waarom
 • het uittekenen van het globale proces
 • het op poten zetten van een projectstructuur
 • het coachen van de interne projectleider en/of projectgroep
 • binnen de gegeven krijtlijnen zoeken naar de gepaste vormen van betrokkenheid van medewerkers, doelgroep, klanten en partners
 • het ondersteunen van leidinggevenden tijdens het veranderproces
 • het ondersteunen van teams en medewerkers in het leren omgaan met verandering
 • door het faciliteren van de verschillende denkoefeningen en besluitvormingsmomenten
 • en/of het ondersteunen van interne facilitatoren in de voorbereiding ervan
 • het binnenbrengen van inspiratie
Zodat:
 • de organisatie meer impact heeft
 • er een goed onderbouwd en gedeeld voorstel, actie, ... ligt
 • er een duidelijk stappenplan ligt waarmee je ook na de begeleiding verder kan
 • weerstand, onrust en twijfels goed opgevangen zijn
 • leidinggevenden en medewerkers met goesting en vertrouwen verder kunnen werken
 • de veranderingen al tastbaar zijn in de dagelijkse werking
 • eerste succeservaringen zichtbaar zijn
 • andere trajecten intern kunnen opgepikt worden
Wil je weten of ik je kan helpen? Neem vrijblijvend contact op voor een verkennend gesprek.

Quickscan

Zit je met een vraag, maar is het nog niet helemaal duidelijk waar je naartoe wil en hoe je daarmee aan de slag kan? Dan kan ik je helpen met een quickscan.
Dit is een kort voortraject waarin we een startanalyse maken, zodat we zicht krijgen op wat er nodig is.

Ik vind het belangrijk om samen met de organisatie helder te krijgen waar jullie naartoe willen en wat daarvoor nodig is. Zodat we goed kunnen voortbouwen op wat er al ligt en kunnen anticiperen op belangrijke randvoorwaarden. Daarom kan het nuttig zijn om met een kort voortraject te werken. Met een quickscan gaan we we met een beperkte groep door een aantal vragen gaan.

Hoe?

In elk traject zijn er een aantal basisstappen en basisvragen die aan bod komen, al dan niet met ondersteuning van buitenaf. De concretisering van de stappen en de vragen die erin thuis horen hangen sterk af van de ondersteuningsvraag Het voortraject bestaat uit:

 • Een gratis verkennend gesprek per telefoon of zoom; ter voorbereiding stuur ik een vragenlijst zodat we onze tijd goed benutten
 • ½ dag met de opdrachtgever waarin we de vraag uitspitten en de quickscan workshop voorbereiden
 • ½ dag quickscan met de verkennende groep waarbij we op hoofdlijnen het doel verhelderen en een startanalyse maken.
 • ½ dag met de opdrachtgever voor terugkoppeling (analyse + voorstel van aanpak op hoofdlijnen) en doorkijk naar een mogelijk vervolg

zodat jullie:
 • de vraag en het beoogde doel grondig verkend en helder hebben en jullie weten wanneer jullie tevreden zullen zijn
 • een vollediger zicht hebben op de beginsituatie
 • weten welke actie nodig is, en eventueel zelf al actie kunnen ondernemen
 • kunnen inschatten welke inspanning en engagement nodig is om het doel te bereiken
 • de vraag naar ondersteuning kunnen concretiseren en kunnen afwegen wie daar het best bij kan helpen
ik:
 • een beter inzicht heb in jullie vraag en de context waarin die een antwoord moet krijgen
 • beter kan inschatten wat nodig is om aan de slag te gaan
 • kan inschatten of ik de juiste dienstverlener voor jullie vraag ben en indien nodig kan doorverwijzen
 • een onderbouwd voorstel kan doen
Kan dit helpen? Contacteer me vrijblijvend voor een verkennend online gesprek. foto

Opdrachtgevers aan het woord

foto Avansa regio Antwerpen

Een helpende blik van buiten, die uitdaagt met kritische vragen en inspiratie.

We hadden een ambitieus nieuw beleidsplan en wilden onze manier van werken daaraan aanpassen.

Veerle heeft ons begeleid in het ontwerpen en uitrollen van het organisatiemodel. De uitkomst was verrassend. Veerle heeft ons uitgedaagd om op verkenning te gaan in andere organisaties, met frisse blik te kijken naar onze sterktes en grondig te verbouwen waar het nodig was. Haar blik van buiten, kritische vragen en inspiratie, hebben geholpen om tot een nieuw model te komen, met aandacht voor structuur en cultuur. Zo hebben we nu niet alleen anders samengestelde teams en overlegorganen maar ook een nieuwe manier om discussies te voeren en tot besluiten te komen. De consentmethode helpt ons om efficiënt tot beter onderbouwd beslissingen te komen.

Veerle De Wandeler, directeur

Een vernieuwde missie en strategie voor ATTB
associatie voor thermische technieken in België
foto

Veerle heeft ons ondersteund bij de transitie van onze vereniging ATTB om klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Als procesbegeleider en coach heeft Veerle ervoor gezorgd dat we op een aangename, efficiënte en effectieve manier duidelijkheid kregen over wat we als vereniging willen bereiken en welke strategie daarbij past. Veerle luistert goed, stelt de juiste vragen, verbindt in de groep, biedt structuur en zorgt ervoor dat verwachtingen binnen een groep op elkaar afgestemd zijn.

Gerd Vrieling, managing director / country sales manager at Bosch Thermotechnology nv

Furia

Vanuit Furia hebben we Veerle onder de arm genomen om ons te begeleiden in de transitie naar een grotere organisatie, maar ook om onze cultuur, structuur en toekomstweg onder de loep te nemen en helder te krijgen. Veerle stelt de juiste vragen en gaat samen met je team aan de slag om diep te graven en hoger te springen. We zijn blij met het proces dat we met Veerle hebben gelopen.

Iris Verschaeve bestuurster

privacyverklaring en disclaimerlogo van Veerle-Geets met in een V vliegende vogels

 home    aanpak    klanten    inspiratie    Veerle    contact 

leidinggevenden en teams begeleiden om samen goed werk te leveren

 leiderschap versterken    samen werken & leren    organisatie-trajecten    sterker in verandering    individuele coaching