foto Vogels vliegen vaak samen, soms een heldere V en soms een grillige zwerm. Door hun krachten slim te bundelen geraken ze verder.

Samenwerken kan heel divers zijn, waar gaat op dit moment jouw aandacht naar?

Teamwerking? Samenwerking tussen diensten? Projectmatige samenwerking? Samenwerking met andere organisaties of belanghebbenden? Samen over iets nadenken? Samen plannen maken? Samen leren van elkaar? Samen besturen? Samen iets totaal nieuws bedenken? ...

Samenwerking is gebaat bij:

 • gedragen doelen,
 • helderheid over de opdracht, context, grenzen, randvoorwaarden, …
 • gepaste en gedragen rollen en afspraken
 • gezonde relaties en interacties en ruimte om daarin te groeien
 • te kunnen verbinden in het verschil
 • als individu of groep je sterktes kunnen inzetten en mogen leren
 • goesting

Als teamcoach en/of facilitator kan ik je daarbij helpen.


foto Samenwerken versterken, in en tussen teams

Een team = een groep van mensen die samenwerken aan een gemeenschappelijke opdracht.
Een team = een veilige thuisbasis. Medewerkers hebben elk hun rol en verantwoordelijkheid, ze kunnen rekenen op elkaar als het spannend wordt, ze vullen elkaar aan waar nodig, ze inspireren elkaar. Dat klinkt simpel, maar is hard werken en soms helpt externe ondersteuning. De aanleidingen en thema's kunnen divers zijn:

 • mijn team heeft hulp nodig om zich aan te passen aan de nieuwe opdracht of besparingen
 • er zijn aanslepende spanningen die de samenwerking ondermijnen
 • we willen starten met projectmatig samenwerken
 • de vergaderingen zijn lang en eindigen zonder besluiten
 • we slagen er niet in om samen tot een taakverdeling en werkafspraken te komen
 • we willen elkaars talenten beter inzetten
 • we willen stappen zetten naar meer zelforganisatie
 • we willen teamvaardigheden oefenen: feedback geven, besluiten nemen, effectief overleggen, ...
 • 2 teams beconcurreren elkaar
 • ...

verder lezen


Teamcheck-in: met elkaar verbinden in moeilijke tijden

Hebben tijdsdruk, afstandswerken, de turbulentie van Corona of interne veranderprocessen je medewerkers op eilandjes doen belanden? Voel je nog weinig betrokkenheid bij elkaar? Is er geen begrip meer voor elkaars manier van omgaan met druk en onzekerheid? Zie je mensen daardoor in conflict verzeilen of uitvallen?

Dan is het hoog tijd om daar aandacht aan te besteden. Zeker in moeilijke tijden hebben medewerkers elkaar nodig.

Een teamcheck-in kan daarbij helpen.

verder lezen


Teamcheck-up: investeren als het goed gaat houdt je team vitaal

Ken je dat? Je hebt een topteam dat op eigen kracht vaart, en ineens begint die motor te sputteren? Zonde van dat potentieel, je kan dat voorkomen.

foto

Ook een goed functionerend team heeft af en toe een onderhoudsbeurt nodig. Voor mij wil dat zeggen: tijd en aandacht geven aan de onderlinge samenwerking. De eigen sterktes en successen in de kijker zetten, daar bewust van genieten en samen bekijken waar je als team nog extra wil op inzetten. Door hierin te investeren als het goed gaat blijft de energie en goesting hoog. Even stilstaan laat toe om ook aandacht te schenken aan waar het jeukt, omdat er goesting is voor iets extra of omdat er onderhuids toch iets broeit. Als je daar iets mee doet voor het heel groot wordt, kan je met weinig inspanning het team gezond houden.

verder lezen


Coachen en faciliteren van werk- en leermomenten

foto

Coachen, ontwerpen en faciliteren van werk- & leermomenten:

 • brainstorms
 • uitwisselingen, kennisdeling
 • besluitvorming
 • intervisie, supervisie...

verder lezen


Faciliteren van overleg en samenwerking met meerdere actoren

 • Je wil van je klanten of doelgroep weten wat ze van jou verwachten en hen laten meedenken over je rol
 • Je wil je laten inspireren door een panel van experten
 • je wil het gesprek aangaan met organisaties in de buurt die met dezelfde doelgroep werken
 • je wil je algemene vergadering actief betrekken bij het oplossen van een belangrijk vraagstuk in je organisatie

Als je niet goed weet hoe hieraan te beginnen, nu al een aantal mogelijke problemen ziet opduiken of een facilitator zoekt voor een concreet onderdeel kan ik je daarbij helpen.

Hoe?

 • door samen met jou het hele proces uit te tekenen en begeleiden: oa helder krijgen van het opzet, de stakeholderanalyse maken, een gepast aanpak uitwerken, interne interviewers of facilitators voorbereiden of zelf faciliteren, …
 • door als externe facilitator het overleg te begeleiden zodat alle betrokkenen volop kunnen deelnemen aan de gesprekken en oefeningen. Mijn neutrale rol kan het vertrouwen vergroten.
  We werken een aanpak uit, en ik kan mijn interventies aanpassen aan wat op het moment zelf nodig is.

Contacteer me vrijblijvend voor een verkennend gesprek.Klant aan het woord

Aviato Academy foto

Veerle Geets heeft Aviato Academy begeleid tijdens haar tweedaagse strategiemeeting. Aviato Academy werd in 2020 gelanceerd. Na twee moeilijke coronajaren, kampt het nu met groeipijnen. Om alle ideeën goed te capteren en alle neuzen in dezelfde richting te krijgen, heeft Veerle de nodige coaching toegepast en goed samengevat waarvoor we zouden gaan in 2023. Een zeer intensieve maar constructieve workshop die haar vruchten heeft afgeworpen. Dank je Veerle voor je steun en je samenvattingsvermogen! We kunnen met hernieuwde processen en afspraken aan de slag.

Isabelle Borli, general manager Aviato Academy

foto

Veerle heeft onze educatieve ploeg bijgestaan in een erg woelige periode met veel onzekerheden en veranderingen binnen de organisatie. Ze hielp ons om terug greep te krijgen op de grote hoeveelheid aan uitdagingen waar we voor staan, om taken en verantwoordelijkheden te helpen herverdelen en instrumenten te vinden die ons efficiënt en effectief doen samenwerken.

verder lezen
de educatieve ploeg van Motief

privacyverklaring en disclaimerlogo van Veerle-Geets met in een V vliegende vogels

 home    aanpak    klanten    inspiratie    Veerle    contact 

leidinggevenden en teams begeleiden om samen goed werk te leveren

 leiderschap versterken    samen werken & leren    organisatie-trajecten    sterker in verandering    individuele coaching