Wie ben ik?

Mijn waarden
Rechtvaardigheid en solidariteit, duurzaamheid, gelijkheid in diversiteit zijn de hoekstenen van mijn ideale wereld.
Warmte, respect, humor, openheid en dialoog kleuren mijn werkwijze.

foto Mijn loopbaan
Na mijn opleiding pedagogische wetenschappen werkte ik bij Vredeseilanden, nu Rikolto. Daar ontdekte ik mijn liefde voor het samenwerken met diverse maatschappelijke actoren en voor het begeleiden van vernieuwings-, denk- en samenwerkingsprocessen. Ik startte met de de omkadering van vrijwilligers en de coördinatie van het educatieprogramma. Ik kreeg de kans om ervaring op te bouwen met procesbegeleiding door samen met inspirerende externen te werken aan meerdere gemeenschappelijke campagnes en denkprocessen binnen de Noord-Zuidbeweging.
Later werkte ik voor de Vlaamse milieuoverheid mee het doelgroepenbeleid uit. Bij de OVAM begeleidde ik de onderhandelingen met de sectorfederaties en andere Gewesten in het kader van aanvaardingsplichten. Als stafmedewerker was ik er ook procesbegeleider voor interne organisatieprocessen. Ik combineerde dit met de rol van interne coach voor leidinggevenden van de Vlaamse overheid.
Nu zet ik die ervaring in als zelfstandig coach, procesbegeleider en trainer voor eigen klanten en in opdracht voor D-na.

Leren is plezant
Ik wil professioneel bijdragen aan een duurzame maatschappij . Daartoe verstevigde ik mijn praktijkervaring onder andere met de opleiding ervaringsleren bij Outward Bound School, de opleiding inspirerend coachen bij Jef Clement en het leertraject participatie door Netwerk Participatie. Momenteel volg ik de opleiding Deep Democracy. Elke dag biedt nieuwe (leer-)kansen. Ik wil van leren en veranderen ook voor anderen iets plezant maken.

Struikelen hoort erbij
Ik ben gedreven in wat ik doe en er is veel dat op mijn enthousiasme kan rekenen. Door te veel goesting heb ik oranje en rode lichten genegeerd. Een time-out was nodig. Nu oefen ik in kiezen en ga ik voor wat mij het meeste energie geeft: 'mensen en groepen begeleiden om het beste uit zichzelf te halen'. Daar wil ik mee aan de slag, met evenveel gedrevenheid, maar in de juiste versnelling en met een evenwichtig perspectief.

Voorbeelden van opdrachten

COACHING VAN ORGANISATIETRAJECTEN
  • Vormingplus regio Gent-Eekloo. Ondersteuning van de leidinggevende en zijn team in een organisatie in verandering, onder meer in beleidsplanproces.
  • VKKF, kajaksportfederatie. Begeleiding van het bestuur en personeelsteam in de opmaak van een beleidsplan en het uitwerken van een verandertraject. Coaching van het team in de transitieperiode.
  • Met D-na. Stedelijke overheid. Ondersteuning van het transitieproces: begeleiding van de leidinggevende in uittekenen van het proces en organiseren van de betrokkenheid van de teams in de opstartfase.
klik hier voor meer informatie

TEAMCOACHING - INDIVIDUELE COACHING
  • NGO uit Noord-Zuidbeweging. Coaching van team en individuele teamleden met oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening in een gezond en motiverend werkkader.
  • Vormingplus Antwerpen. Teamcoaching. Zuurstofworkshops voor teams in volle ontwikkeling richting zelfsturing.
  • Met D-na. NGO uit Noord-Zuidbeweging. Workshop leiding geven in verandering. Werken met toolboxen veranderd-na voor organisaties en teams.
  • Met D-na. Begeleiding 2-daagse opleiding teamontwikkeling voor teamverantwoordelijken in een bouwbedrijf.
  • Voor de Vlaamse overheid: individuele coaching van medewerkers en leidinggevenden.
klik hier voor meer informatie

Opdrachtgevers aan het woord

Veerle De Wandeler, directeur Avansa regio Antwerpen

Een helpende blik van buiten, die uitdaagt met kritische vragen en inspiratie.

foto We hadden een ambitieus nieuw beleidsplan en wilden onze manier van werken daaraan aanpassen.
Veerle heeft ons begeleid in het ontwerpen en uitrollen van het organisatiemodel. De uitkomst was verrassend. Veerle heeft ons uitgedaagd om op verkenning te gaan in andere organisaties, met frisse blik te kijken naar onze sterktes en grondig te verbouwen waar het nodig was. Haar blik van buiten, kritische vragen en inspiratie, hebben geholpen om tot een nieuw model te komen, met aandacht voor structuur en cultuur. Zo hebben we nu niet alleen anders samengestelde teams en overlegorganen maar ook een nieuwe manier om discussies te voeren en tot besluiten te komen. De consentmethode helpt ons om efficiënt tot beter onderbouwd beslissingen te komen.


foto de educatieve ploeg van vzw Motief 

Veerle heeft onze educatieve ploeg bijgestaan in een erg woelige periode met veel onzekerheden en veranderingen binnen de organisatie. Ze hielp ons om terug greep te krijgen op de grote hoeveelheid aan uitdagingen waar we voor staan, om taken en verantwoordelijkheden te helpen herverdelen en instrumenten te vinden die ons efficiënt en effectief doen samenwerken.

klik hier voor meer informatie

Hannelore Beerlandt, CEO AgriCord, Voorzitster Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap

Veerle is een sparringpartner waar ik op kan rekenen als het nodig is.

Wat ik het bijzonderste vind aan Veerle, is dat ik er altijd bij terecht kan. Om een idee af te toetsen, wanneer ik vast geraak in een conflictsituatie, voor een referentie bij organisatie-dynamieken en soms wanneer het wat eenzaam voelt. Sinds we samenwerken haal ik een stuk meer energie uit het werken met en leiden van organisaties en processen.  Haar ‘sensing en framing’-vermogen en organisatie-analyse zijn scherp en snel. Veerle helpt mij stappen te zetten in complexe organisatieprocessen, teams te verbinden, gedeeld leiderschap te promoten, maar helpt mij ook woorden te zoeken voor moeilijke persoonlijke boodschappen. Ze houdt me regelmatig een spiegel voor, opdat ik duidelijker zou zijn naar mijn collega’s over het kader dat ik veel te snel vanzelfsprekend vind. Werken met Veerle voelt als ‘samen op verkenning’. Samen een schip georiënteerd houden op soms-woelige-golven, op een manier die maakt dat iedereen in de organisatie zich veilig voelt.“


foto Steve Maes, Vormingplus Gent-Eeklo
Onze organisatie stond voor enkele grote uitdagingen. Veerle heeft in een die turbulente periode de coördinator en het team bijgestaan in het veranderproces. Haar achtergrond, kennis en insteek helpen ons erg om de veelheid aan elementen die komen kijken bij zo’n stevige verandering goed te plannen, in kaart te brengen, te prioriteren… De sessies die Veerle met het hele team deed, waren goed voorbereid en onderbouwd. Voor de coördinator is zij een ondersteunend klankbord die meedenkt, ordent, voorstellen aanbrengt in het belang van de organisatie.

foto Steven Thys, VKKF
Veerle nam ons een gans jaar mee in een boeiende zelfverkenning en begeleidde onze beleidsplanning aan de hand van verschillende werkvormen die ons goesting gaven om samen na te denken over wie we zijn, wat we willen, waar goed in zijn, … De oefening heeft het bestuur en het personeel duidelijke handvaten gegeven om in besparingstijden verder te werken op een positieve manier.
klik hier voor meer informatie

foto Sarah Hoebrechts,
Muziekafdeling Bibiliotheek GenkVoor het herdenken van de muziekafdeling van onze bibliotheek hebben we een beroep gedaan op de procesbegeleiding van tri.zone


Door de juiste vragen te stellen op het juiste moment daagde begeleider Veerle ons uit om verder na te denken.
Samen hebben we een traject uitgestippeld én bewandeld om te weten te komen welke veranderingen voor onze bezoekers wenselijk zijn én hoe we die best aanpakken.

Veerle heeft ons enthousiast gemaakt om er nu verder concreet mee aan de slag te gaan.
We werkten steeds in nauw overleg samen en verder bouwend op de behoeften en aandachtspunten die we aanbrachten.

Rudy Meeus, OVAM
Veerle kan in coachingsituaties abstractie maken van haar eigen mening zonder haar sensitiviteit uit te schakelen. Ze weet hoe groepen te begeleiden bij sessies (brainstorms, planningsoverleg, prioriteiten bepalen, ...), ook wanneer er zeer uitgesproken tegenstellingen bestaan tussen de deelnemers. Ze stelt moeiteloos de juiste vragen om alle facetten van een probleem helder te krijgen en kan creatieve ideeën genereren en mensen inspireren tijdens groepssessies of tijdens individuele gesprekken.

foto

foto An Bosmans, Vredeseilanden
Veerle is een snelle denker. Dat wapent haar om in een groepsdynamisch proces snel te zien waar ze kan bijsturen en ze doet dat door haarscherpe vragen te stellen, waardoor een groep snel een andere richting kan en durft uitgaan, waardoor het tempo hoog blijft en de sfeer ideaal om ideeën te laten bloeien, uit te broeden, door te denken. Ik vind het altijd een plezier om met haar te kunnen werken, haar aanpak houdt me wakker en alert.

Inspiratiebronnen

Er is zoveel te leren. Hierbij enkele van mijn inspiratiebronnen.

Jitske Kramer Deep Democracy, 2014
Ik wordt er gek van als besluiten uitblijven of besluiten vage compromissen zijn die iedereen anders invult en waar dus niemand iets mee kan.
Dit boek biedt handvaten om tot gedragen besluitvorming te komen. Deep democracy is een wijze van besluitvorming waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Daarnaast reikt het boeiende inzichten en werkvormen aan om boven en onder de waterlijn aan de slag te gaan.

foto Jef Clement Inspirerend coachen, 2008
Een boek lezen is niet hetzelfde als deelnemen aan een training. Toch verheldert dit boek een aantal essentiële handvaten die ik in coaching belangrijk vind. De structuur van een coachingsgesprek en de vaardigheden: verkennen, waarderen en bekrachtigen, betrokken confronteren, uitdagen, inspireren, toelaten en ruimte geven en last but not least ontspannen. Het meest verrijkende vond ik het en-en denken. Ik pas het dagelijks toe.

Filip Vandendriessche & Jef Clement Leiding geven zonder bevelen. De outputmanager, 2006
Een hands-on boek dat helpt om te oefenen in leiding geven vanuit visie.

Frederic Laloux Reinventing organisations, 2015
Ik geloof niet in 1 alleszaligmakende organisatievorm. Organisatiecontext, doelen en mensen, … beïnvloeden wat nodig en wat mogelijk is. Het is wel nuttig om met open vizier rond te blijven kijken.
Het boek schets oudere en nieuwere organisatievormen en daagt je uit om na te denken over het soort organisatie je wil zijn en welke stappen je daarnaar kan zetten.

Philippe Bailleur Architect van je organisatie. Breng het beste in mensen naar boven, 2013
Zo’n titel nodigt uit tot lezen. Inspiratie om als organisatiecoach naar de organisatie als levend systeem te kijken en stapsgewijs aan verandering te werken.

Marshall Rosenberg Geweldloze communicatie. Ontwapenend, doeltreffend en verbindend.
Basishandboek verbindende communicatie.

foto D-na training, coaching en consulting.
Ik leerde D-na kennen toen ik nog voor OVAM werkte. We zitten op dezelfde golflengte. We delen onze kijk op organisaties en op leren. Ik werk er als freelancer, omgekeerd kan ik op hen beroep doen als een klant meer nodig heeft dan wat ik op mijn eentje kan bieden.

Contacteer me vrijblijvend voor een verkennend gesprek. We verkennen je vragen en kijken of ik je daarin kan ondersteunen.

privacyverklaring en disclaimer 

leidinggevenden en teams begeleiden om samen goed werk te leveren