Verandering is eigen aan het leven.

Het gaat de laatste decennia wel erg snel en we moeten vaak op meerdere fronten tegelijk met verandering en onzekerheid omgaan. Het vergt veel van onze organisaties, teams en mensen.
Organisaties staan voor een driedubbele uitdaging:
  • Hoe kunnen ze snel inspelen op veranderingen en als organisatie toekomst- en verandervaardig zijn?
  • Hoe kunnen ze de verandercompetenties van de medewerkers versterken? Hoe kunnen ze geholpen worden om veerkrachtig in verandering te staan?
  • Hoe kunnen ze verandertrajecten goed aanpakken?
Ik bekijk samen met jou wat er in jouw organisatie nodig is om sterker in verandering te staan. Hieronder vind je concrete voorbeelden van hoe ik daarbij kan helpen.

Medewerkers ondersteunen in verandering en onzekerheid

foto Weeral veranderen? We zijn het beu.
Jullie vragen teveel van ons. Ik ben te oud om nog te veranderen.
We kunnen niet mee. We haken af.
Doe maar, we zien wel.
Ik word ziek van al die onzekerheid.

Herkenbaar? Inspelen op verandering is een constante aan het worden. Dat vraagt veel van medewerkers.


Ik help je om je medewerkers daarin te ondersteunen. We werken een traject op maat uit voor individuele medewerkers of teams, met als doel hun veerkracht duurzaam te vergroten. De aanleiding kan divers zijn: een concrete verandering die voor de deur staat, of signalen van verandermoeheid. We vertrekken van de concrete noden in de groep en bouwen samen een programma op.
We zetten een mix in van zelfreflectie, inspiratie, concrete oefeningen, intervisie en actie. We focussen daarbij op wat je als individu zelf kan doen, hoe je elkaar als team kan steunen en waar de organisatie daarbij kan helpen.

Als organisatie combineer je hierdoor zorg voor mens en resultaat: er is aandacht voor wat verandering met een medewerker doet en er liggen concrete acties waarmee de medewerker, het team en de organisatie aan de slag kunnen. We trekken hier minimaal 1 dag voor uit.

Wil je hier meer over weten? Contacteer me voor een gratis verkennend gesprek via telefoon of zoom.

Leidinggevenden ondersteunen in verandering

Help, ik vind me niet terug in deze reorganisatie en ik moet dat 'verkopen' aan mijn team.
Hoe krijg ik mijn mensen mee?
Ik wordt zo moe van al die weerstand. Hoe pak ik dat aan?

Herkenbaar? Veranderingen vragen veel van leidinggevenden: meedenken vanuit het organisatie- en teambelang, de veranderingen doorvertalen naar jouw terrein, je team op sleeptouw nemen, weerstand incasseren. Dat kan maar als je er zelf veerkrachtig in staat en de nodige handvaten hebt om je medewerkers goed te begeleiden.
Ik help je om je leidinggevenden daarin te ondersteunen.

verder lezen
Resultaten
  • leidinggevenden kennen hun sterktes en valkuilen in omgaan met verandering en hebben handvaten om daar bewuster mee om te gaan. Hierdoor kunnen ze met meer vertrouwen en rust hun medewerkers ondersteunen
  • leidinggevenden hebben kaders en tools om hun medewerkers te ondersteunen, ze kunnen bijvoorbeeld gepast omgaan met heftige emoties
  • ze weten hoe en wanneer hun medewerkers gepast betrekken
  • weerstand wordt een bron van informatie die ingezet kan worden in het proces
  • veranderen blijft spannend natuurlijk, maar leidinggevenden en medewerkers kunnen dit gezonder hanteren
Wil je je leidinggevenden ondersteunen in verandering? Contacteer me vrijblijvend voor een verkennend online gesprek.

Selfmanagement in spannende tijden foto

We moeten meer met minder doen.
We lopen er allemaal gestresst bij.
Er is geen tijd voor nieuwe dingen.
Druk druk is de norm.


Veel medewerkers en teams ervaren een hoge werkdruk. Er komt veel op hen af. De medewerkers krijgen handvaten die hen toelaten zelf actie te ondernemen om gezond goed werk te leveren. Hiertoe wordt vertrokken van de eigen situatie en de eigen doelstellingen.
De medewerkers krijgen inspiratie en oefeningen die aansluiten bij hun noden en stellen een persoonlijk actieplan op.
In team wordt gewerkt aan gemeenschappelijke afspraken die zelfzorg en selfmanagement kunnen ondersteunen.
Als er structurele elementen bovendrijven spreken we af hoe die gesignaleerd kunnen worden in de organisatie.
We trekken hier minimaal 2 halve dagen voor uit.
Wil je hier meer over weten? Contacteer me voor een gratis verkennend gesprek via telefoon of zoom.

privacyverklaring en disclaimerlogo van Veerle-Geets met in een V vliegende vogels

 home    aanpak    klanten    inspiratie    Veerle    contact 

leidinggevenden en teams begeleiden om samen goed werk te leveren

 leiderschap versterken    samen werken & leren    organisatie-trajecten    sterker in verandering    individuele coaching