"Leiderschap gaat over verantwoordelijkheid nemen om samen met anderen aan de toekomst te werken." Jaap Boonstra

Leiderschap kan door iedereen in elke context opgenomen worden: zelfleiderschap over je eigen leven, leiderschap voor jouw taak, in je team, organisatie, al dan niet professioneel. Leiderschap kan gedeeld worden. Als leidinggevende kan je zelf leiderschap opnemen en je medewerkers stimuleren om dat ook te doen. Dan gaat een organisatie floreren.


Een vaste sparringpartner

Sparringpartner = iemand om mee te overleggen, om ideeën en standpunten op uit te proberen, om mee te oefenen.

Als leidinggevende sta je soms alleen, je voelt veel druk uit diverse richtingen en er zijn veel problemen en beslissingen die bij jou terecht komen. Als externe sparringpartner help ik je om voor jezelf de zaken helder te krijgen zodat je je rol met voldoening en zelfzorg kan opnemen. Via een abonnement op jouw maat zorgen we ervoor dat je me flexibel en snel kan inzetten.

verder lezen
Wat betekent dit voor jou en je organisatie?
 • Je koopt tijd en aandacht voor jezelf en je rol als leider, je blijft je ontwikkelen waardoor je nog meer voor je organisatie kan betekenen.
 • Je krijgt concrete handvaten mee die je zelf kan inzetten in andere situaties.
 • Je relatie met medewerkers en belanghebbenden wordt effectiever waardoor zij zich gepast gesteund voelen en hun rol nog beter kunnen opnemen.
 • Je weet dat je als leidinggevende snel op ondersteuning kan rekenen als het nodig is. Zeker als interne klankborden geen tijd kunnen maken of niet de geschikte gesprekspartner zijn. Dat geeft rust.
 • Je hebt een concrete actielijst na elk gesprek die leidt tot resultaat in je organisatie.
Iets voor jou? Contacteer me vrijblijvend voor een verkennend online gesprek.

Coaching voor leidinggevenden

Er zijn momenten in een loopbaan dat leidinggevenden nieuwe dingen moeten leren, soms uit goesting, soms uit noodzaak.

 • Een startende leidinggevende heeft last om de inzichten uit een training om te zetten in een werkbare praktijk
 • De teams worden zelforganiserend en er wordt een ander soort leiderschap verwacht van jou, of van je teamverantwoordelijken
 • Je geeft leiding aan leidinggevenden en komt in rolverwarring terecht. Je moet jouw leidinggevenden coachen op werkpunten en daar geduld en begrip voor hebben. Tegelijkertijd moet je hen aansturen op de concrete verwachtingen en resultaten, ook van die werkpunten. Je wil die 2 rollen uit elkaar halen
 • Een leidinggevende krijgt een uitdagend project en kan steun gebruiken
 • Je wil een leidinggevende de kans geven om de ontwikkelpunten uit een assessment aan te pakken
 • ...
Dat leren gaat niet vanzelf. Het vraagt een veilige leeromgeving, voortbouwen op kwaliteiten, kritische reflectie, oefentijd, begeleiding. Als externe coach kan ik leidinggevenden daarin begeleiden.

verder lezen
Wat kan je hiermee bereiken?
 • de leidinggevende ontwikkelt zelfkennis (sterktes, ontwikkelpunten, valkuilen, energiebronnen en -lekken, …) en gezond vertrouwen in eigen leiderschap
 • de leidinggevende leert hoe nieuwe uitdagingen, vragen, ontwikkelpunten aan te pakken
 • doordachte actie dankzij concrete handvaten die de leidinggevende kan inzetten in concrete cases en toekomstige situaties
 • een actielijst na elke sessie
 • medewerkers en collega’s ervaren het verschil
Kan ik je organisatie helpen?
Of wil je wil je op eigen kracht, buiten je organisatie, aan je leiderschap werken?

Contacteer me vrijblijvend voor een verkennend online gesprek.


foto

Leiderschapstraject

Elke organisatie is voortdurend in verandering. De verwachtingen van opdrachtgevers, doelgroep en medewerkers wijzigen, de context verandert, ... Goed leiderschap past zich daaraan aan zonder stuurloos te worden.
Daarom is het helpend om af en toe stil te staan bij het leiderschap in je organisatie.

 • Wil je met je managementteam samen sterker leiderschap neerzetten?
 • Wil je je visie op leiderschap verduidelijken: Wat is er nodig om de doelstellingen te halen? Welk leiderschap verwacht je van de leidinggevenden, van de medewerkers, van het bestuur, van de doelgroep? Vanuit welke waarden nemen jullie leiderschap op? Wat is al goed ontwikkeld, waar is bijsturing nodig?
 • Hebben je hulp nodig om jullie sterke visie in de praktijk om te zetten? Bijvoorbeeld, we willen meer verantwoordelijkheid geven aan de medewerkers, maar durven niet delegeren.
 • Wil je evolueren naar zelforganiserende teams? Wil je jullie leiderschap daaraan aanpassen zodat medewerkers en teams gepast ruimte krijgen om verantwoordelijkheid op te nemen? Wil je de medewerkers daarbij ondersteunen om zelf leiderschap op te nemen?
Als organisatiecoach kan ik je hierin ondersteunen.

verder lezen
Resultaten
 • resultaten die aansluiten bij de afgesproken doelen, bijvoorbeeld:
  • een leiderschapsvisie en praktijk die ondersteunend is voor de opdracht van de organisatie
  • concrete waarden en hun vertaling in de praktijk die gekend en geleefd worden door alle betrokkenen
  • gedeelde afspraken, rollen, …. die toegepast en bijgestuurd worden
  • ervaring met werkvormen om zelf verder met elkaar in gesprek te gaan zodat het niet bij intenties blijft
  • bewuster gedrag gebaseerd op kennis en zelfinzicht dat bijdraagt aan gewenste richting
 • collectieve en individuele strategie en actieplannen als ondersteuning voor verdere ontwikkeling en doorvertaling in de praktijk
Wil je werken aan leiderschap in je organisatie? Contacteer me vrijblijvend voor een verkennend online gesprek.

Leidinggevenden ondersteunen in verandering

Help, ik vind me niet terug in deze reorganisatie en ik moet dat 'verkopen' aan mijn team.
Hoe krijg ik mijn mensen mee?
Ik wordt zo moe van al die weerstand. Hoe pak ik dat aan?

Herkenbaar? Veranderingen vragen veel van leidinggevenden: meedenken vanuit het organisatie- en teambelang, de veranderingen doorvertalen naar jouw terrein, je team op sleeptouw nemen, weerstand incasseren. Dat kan maar als je er zelf veerkrachtig in staat en de nodige handvaten hebt om je medewerkers goed te begeleiden.
Ik help je om je leidinggevenden daarin te ondersteunen.

verder lezen
Resultaten
 • leidinggevenden kennen hun sterktes en valkuilen in omgaan met verandering en hebben handvaten om daar bewuster mee om te gaan. Hierdoor kunnen ze met meer vertrouwen en rust hun medewerkers ondersteunen
 • leidinggevenden hebben kaders en tools om hun medewerkers te ondersteunen, ze kunnen bijvoorbeeld gepast omgaan met heftige emoties
 • ze weten hoe en wanneer hun medewerkers gepast betrekken
 • weerstand wordt een bron van informatie die ingezet kan worden in het proces
 • veranderen blijft spannend natuurlijk, maar leidinggevenden en medewerkers kunnen dit gezonder hanteren
Wil je je leidinggevenden ondersteunen in verandering? Contacteer me vrijblijvend voor een verkennend online gesprek.

Klant aan het woord

AgriCord

Veerle is een sparringpartner waar ik op kan rekenen als het nodig is.

Wat ik het bijzonderste vind aan Veerle, is dat ik er altijd bij terecht kan. Om een idee af te toetsen, wanneer ik vast geraak in een conflictsituatie, voor een referentie bij organisatie-dynamieken en soms wanneer het wat eenzaam voelt. Sinds we samenwerken haal ik een stuk meer energie uit het werken met en leiden van organisaties en processen.  Haar ‘sensing en framing’-vermogen en organisatie-analyse zijn scherp en snel. Veerle helpt mij stappen te zetten in complexe organisatieprocessen, teams te verbinden, gedeeld leiderschap te promoten, maar helpt mij ook woorden te zoeken voor moeilijke persoonlijke boodschappen. Ze houdt me regelmatig een spiegel voor, opdat ik duidelijker zou zijn naar mijn collega’s over het kader dat ik veel te snel vanzelfsprekend vind. Werken met Veerle voelt als ‘samen op verkenning’. Samen een schip georiënteerd houden op soms-woelige-golven, op een manier die maakt dat iedereen in de organisatie zich veilig voelt.

Hannelore Beerlandt, CEO AgriCord, Voorzitster Enabel


privacyverklaring en disclaimerlogo van Veerle-Geets met in een V vliegende vogels

 home    aanpak    klanten    inspiratie    Veerle    contact 

leidinggevenden en teams begeleiden om samen goed werk te leveren

 leiderschap versterken    samen werken & leren    organisatie-trajecten    sterker in verandering    individuele coaching