Ben je de enige leidinggevende in je organisatie en komen alle problemen op jouw bureau terecht? Wil je meer kunnen focussen op de belangrijke dingen?

Sta je als leidinggevende soms zo dicht op de situatie dat je het niet meer helder ziet? Zoek je een sparringpartner om je analyse, aanpak, idee af te toetsen vooraleer je er mee naar je bestuur of team trekt?

Wil je meer verantwoordelijkheid bij je teams en medewerkers leggen, maar weet je niet hoe eraan beginnen?

Heeft jouw team goede ideeën maar komt het nooit tot besluitvorming, uitvoering of afwerking? Wil je gedragen besluiten kunnen nemen die leiden tot actie en resultaat?

Klaagt je team over teveel werkdruk en dreigen er mensen af te haken? Wil je samen met hen helder krijgen wat echt belangrijk is en dat slim aanpakken zodat er terug meer werkvreugde en voldoening is?

Wil je een aanslepend conflict aanpakken zodat je medewerkers weer kunnen focussen op het echte werk én weten hoe ze anders met conflicten kunnen omgaan?

Heb je een nieuw beleidsplan maar lukt het niet in de praktijk? Wil je de werking aanpassen aan de nieuwe ambities zodat iedereen echt kan bijdragen aan de opdracht en de concrete resultaten voor nog meer drive zorgen?

Bots je bij elke verandering op veel weerstand? Wil je dat jij en je organisatie sterker in verandering staan en soepel kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen?

...


Als leidinggevende of medewerker kan je met al dit soort vragen bij mij terecht voor coaching, sparring & advies, facilitatie en procesbegeleiding of voor tijdelijke deeltijdse versterking van je team.

foto Als organisatiecoach ondersteun ik gedreven mensen en organisaties die bijdragen aan een duurzame en zorgzame samenleving.

Ik help hen om hun doelen te realiseren met zorg voor mens EN resultaat.

Samen ‘goed’ werk leveren, daar ga ik voor.


privacyverklaring en disclaimerlogo van Veerle-Geets met in een V vliegende vogels

 home    aanpak    klanten    inspiratie    Veerle    contact 

leidinggevenden en teams begeleiden om samen goed werk te leveren

 leiderschap versterken    samen werken & leren    organisatie-trajecten    sterker in verandering    individuele coaching